Al meer dan 40 jaar!

Bedrijven & particulieren

Keuring elektrische installatie

De 3 gevaren van een ongekeurde elektrische installatie

Brand

Er kan brand ontstaan door bijvoorbeeld corrosie of verkeerd aangesloten onderdelen in de installatie.

Elektrocutie

Elektrocutie kan ontstaan door verkeerd aangesloten componenten of een verkeerd aangesloten installatie.

euro coins on wicker

Onverzekerd

Als de installatie niet voldoet aan de normen zal de verzekering bij schade niet uitkeren.

Welke keuringen zijn er?

NEN 1010
Keuring Opleverinspectie

Als u een nieuwe installatie of een deel van een nieuwe installatie in gebruik neemt, is een NEN1010 keuring aanbevolen.

SCIOS Scope 8 (NEN 3140)
Keuring elektrische installatie

Volgens de Nederlands norm moet de laagspanningsinstallatie (230/400 volt) voldoen aan de NEN3140 norm voor een veilige bedrijfsvoering.

SCIOS Scope 9 (NEN 3140)
Keuring elektrische arbeidsmiddelen

Dit is een periodieke keuring van elektrische gereedschappen. Dit is een Arbo-verplichting en belangrijk voor een goede werkomgeving.

SCIOS Scope 10 (NTA 8220)
Brandrisico inspecties

Dit is een brandrisico inspectie volgens de Scios Scope 10, geïntroduceerd in 2017.

SCIOS Scope 8 en 10
Combinatiekeuring

De SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 10 keuringen hebben veel overeenkomsten, daardoor is het mogelijk om beide keuringen gelijktijdig uit te laten voeren.