Meer dan 40 jaar!

Bedrijven & particulieren

Toegangscontrole

Door middel van toegangscontrole kunt u bepalen wie in welke ruimte mag komen, en op welke tijd. Ook kunt u dit verspreiden over verschillende functies binnen een bedrijf.

Door te monitoren wie waar binnen kan, is het makkelijker om gevoelige objecten beter te controleren en na te gaan wat er binnen zo’n object gebeurd.
Groenewegen Beveiligingen kan hierbij helpen.

Toegangsverlening

Toegangsverlening is een eenvoudigere vorm van een toegangssysteem.
Bij dit soort systemen gaat het alleen om het toegang geven tot het pand, waarbij er verdere geen controle plaatsvindt.

De achterliggende systemen zijn niet zo geavanceerd als bij toegangscontrolesystemen, waardoor deze systemen prijsvriendelijker zijn.